• 1
 • 2
 • 3

ماژول 5

 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ماژول 4

 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • تـکنیکهای اجرایی

  تـکنیکهای اجرایی فرآیند اجرا سهم عمـده ای در اسـتقامت و زیبایی یک بنـا را دارد . تـکنیکهای اجرایی واکیپهای فعال به همراه نـظارت مـستمر در یک پروژه ، امری بسیار حیاتی می باشـد لذا این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 30 اکیـپ اجرایی متعهد و متخصص در زمینه های مختلف توانسته است پاسخگوی پروژه های خود و سایر همکاران باشد. Read More
 • هرموقـعیت جـدیـد مـستلزم یـک مـعماری جـدیـد اسـت

  مصالح ، دنیای خاص خود را دارند با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علا ئمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست می آید زبانی حاصل می شود که می تواند مـکمل اندیشه وراهـگشای مـعـماری باشد. Read More
 • سخن مدیر.

  کی از اصلی ترین مشکلات کلان شهر ارومیه عدم هویت شهری به لحاظ ساختمانی و شهرسازی می باشد لـذا ما درراستای عمل به یکی دیگر از تعهدات خویش که همان تخصصی سازی فعالیت درزمینه طراحی معماری وسازه بود با همکاری دکـترا،کـارشناسان ارشد مـعماری،عـمران اقدام به تاسیس شرکت مهندسین مـشاور بـعد پنهان نموده است . Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ماژول 2

 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ماژول 1

 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3